Cytosol

Den vannholdige løsning innenfor cellemembranen i celler, og omfatter ikke celleorganeller og membrannettverk. Den vannholdige delen av cytoplasma. Cytosol danner et væskematriks rundt celleorganellene, og er væskefasen i cytoplasma i celler Cytosol inneholder vannløselige ioner, biomolekyler (karbohydrater, aminosyrer, organiske syrer),  og makromolekyler (proteiner). Mesteparten av cytosol består av vann. I cytosol kan det være konsentrasjonsgradienter.

Cytosol er den vannholdige supernatanten etter ultrasentrifugering av homogeniserte og knuste celler, og hvor pelleten i bunnen av sentrifugerøret inneholder celleorganeller,  og andre større cellefragementer og bestanddeler. Hos prokaryotene er det meste av metabolismen lokalisert til cytosol, cellemembraner og periplasmarom. Hos eukaryotene er det i tillegg kompartementer i cellen i form av celleorganeller med egne metabolismeveier som tilsammen utgjør cytoplasma, unntatt cellekjernen som danner et eget karyoplasma.

Tilbake til hovedside

Publisert 11. juli 2018 09:16 - Sist endret 20. mars 2020 09:10