Protoplasma

Protoplasma (gr. protos - først; plasma - form) - Den levende grunnsubstans og innhold i en celle, og omfatter cytoplasma og cellekjernen (karyoplasma).  Alle livsprosessene (metabolismen) foregår i protoplasma.

Urslim. Begrepet protoplasma innført av av den tyske botanikeren og fysiologen Hugo von Mohl (1805-1872)  i 1846. Begrepet protoplasma er mindre brukt idag, men er beholdt i protoplasmastrømning (cytoplasmastrømning). 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:44 - Sist endret 29. okt. 2019 09:37