Metabolisme

Metabolisme (gr. metabole - forandre) - Stoffveksling. Stoffskifte. Stoffomsetning. Kjemiske prosesser som skjer i levende organismer. Summen av kjemiske prosesser som skjer i en levende celle eller organisme. Metabolismen kan deles i prosesser som har med oppbygning og syntese av molekyler (anabolisme) og nedbrytning av komplekse organiske molekyler til enklere stoffer (katabolisme), men disse to typer metabolisme er sterkt koblet til hverandre.

I organismenes metabolisme trengs energi og substrater for syntese av cellemateriale. Skjer energiutvinningen ved nedbrytning kalles den dissimilasjon. Dissimilasjon er en oksidativ prosess som fjerner elektroner fra kjemiske stoffer og bruker elektroner til å lage energi ved å overføre dem til oksygen (respirasjon) eller til organiske stoffer (fermentering).

Assimilasjon er energikrevende anabolske prosesser som ved reduksjon gir nytt cellemateriale til oppbygging av planten. Koblingen mellom anabolisme (reduksjon) og katabolisme (oksidasjon) katalyseres av dehydrogenaser som bruker NAD(P)+ som kofaktor. Elektrontransporten brukes til å lage kjemisk energi i form av ATP som brukes til energikrevende reaksjoner. Eksempler på metabolisme i plantene er karbonassimilasjon (fotosyntese) og frigivelse av kjemisk energi (respirasjon). Glukose-6-fosfat spiller en viktig rolle i katabolisme av glukose.

Publisert 4. feb. 2011 10:35