Katabolisme

Katabolisme (gr. kata - nedad; bole - kast) - Metabolske reaksjoner som resulterer i nedbrytning av mer komplekse molekyler til enklere stoffer. Resulteter ofte i frigivelse av energi. Motsatt av anabolisme.

Publisert 4. feb. 2011 10:28