Fosfolipid

Fosfolipid - Fosforylert lipid. Fosfolipider har samme struktur som fett, men bare to fettsyrer er forestret til glycerol. Den tredje hydroksylgruppen i glycerol er forestret til et fosforylert molekyl som binder seg til en ladet gruppe f.eks. kolin eller etanolamin. Disse fosfolipidene kalles henholdsvis fosfatidylkolin og fosfatidyletanolamin. Fosfolipider er diglyserider og vanlig i alle membraner. Fosfolipidene i membranene tegnes som en polar kule med to sikksakkhaler som går inn mot midten av membranen. Fosfolipidene har derfor et polart hydrofil hode som skyldes fosfatgruppen og en hydrofob hale som skyldes fettsyrene. I vann lager fosfolipidene biomolekylære membraner hvor de ikke- polare halene er vendt innover og det polare hodene er vendt utover.

Er det umettede fettsyrer som inngår i halene får molekylet en knekk på seg. Lipidene i membranene er amfipatiske og har et lineært molekyl med hydrofile grupper i en ende og resten av molekylet er hydrofobt. Se glykolipider og sulfolipider.

Fosfatidylcholin
Fosfolipase
Publisert 4. feb. 2011 10:20 - Sist endret 16. apr. 2018 15:27