S-adenosylmetionin

S-adenosylmetionin - Energirik forbindelse som lages fra aminosyren metionin og ATP. Brukes til overføring av metylgrupper (metylering) til en lang rekke kjemiske forbindelser i plantene.

Publisert 4. feb. 2011 10:47