S-adenosylmetionin

S-adenosylmetionin - Energirik forbindelse som lages fra aminosyren metionin og ATP. Brukes til overføring av metylgrupper (metylering) til en lang rekke kjemiske forbindelser i plantene, både i primæremetabolismen og sekundærmetabolismen , samt hos bakterier, sopp, og dyr. 

S-adenosylmetionin blir laget fra aminosyren metionin i en reaksjon som trenger ATP, katalysert av S-adenosylmetionin syntetase:

L-metionin + ATP + H2O ⇔ S-adenosyl-L-metionin + PPi (pyrofosfat) + Pi (uorganisk fosfat)

Det er en positiv ladning på svovelatomet (S+) som virker som et sulfoniumion. 

S-adenosylmetionin er en metyldonor i transmetyleringsreaksjoner katalysert av metyltransferaser, og er mer effektiv enn metylering fra folat e.g. metylering av basen cytosin i DNA, biosyntese av polyaminer. Når S-adenosylmetionin har avgitt en metylgruppe (-CH3) blir produktet S-adenosylhomocystein:

S-adenosylmetioni + R  ⇔ S-adenosyl-homocystein + R-CH3

S-adenosylmetionin blir videre omsatt katalysert av en hydrolase:

S-adenosyl-homocystein + H2O ⇔ homocystein + adenosin

Hos planter deltar S-adenosylmetionin i tilbakekoblingsreguleringen av det første enzymet i aspartatfamilien av aminosyrer, aspartat kinase, sammen med aminosyrene treonin og lysin. 

Hos dyr og bakterier deltar S-adenosylmetionin i en metylsyklus hvor homocystein blir omdannet til aminosyren metionin katalysert av metionin syntase hvor N5-metyltetrahydrofolat er metyldonor. 

homocystein + N5-metyltetrahydrofolat  ⇔ metionin + tetrahydrofolate

Hos bakterier er metionin syntase avhengig av vitamin B12. hvor metylgruppen først blir overført til kobalamin.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 8. mars 2020 13:21