Vitamin B12

Vitamin B12 (kobalamin, cyanokobalamin) er et B-vitamin og koenzym som inneholder kobolt, og kan bare bli laget av noen mikroorganismer, og ikke i planter og dyr. Mangel på vitamin B12 kan gi pernisiøs anemi hos mennesker, og skyldes mangel eller feil i absorbsjon av vitamin B12 fra fordøyelse av dyreprodukter (rødt kjøtt, lever, egg, fisk, melkeprodukter, fuglekjøtt) eller fra bakterier i mikrobiomet i mage-tarmsystemet. En av årsakene kan være for liten produksjon av et glykoprotein som er nødvendig for absorbsjonen av vitaminet. 

Dorothy Crowfoot Hodkin (1910-1994) fikk i nobelprisen i kjemi 1964 for klarleggingen av den kjemiske strukturen bil vitamin B12. Kobolt (Co3+) er bundet til hver av de fire nitrogenatomene i pyrrol i midten av tetrapyrrol-ringen, et corrin-ringsystem. Har således likhetstrekk med jern (Fe2+)  bundet i poryfyrinringen i i hem, og magnesium (Mg2+) chlelatert i porfyrinringen i klororyll. Fosfatgruppen i dimetylbenzimidazolribonukleotid er via aminoisopropanol bundet til en sidegruppe i tetrapyrrolringen. I tillegg til å være koordinert bundet til de fire nitrogen i hver sin pyrrol er kobolt bundet til et nitrogen i imidazolringen. Den sjette koordineringsbindingen til kobolt er til en cyanogruppe eller til deoksyadenosin (fra ATP) i CH2-5'-binding. 

Vitamin B12 trengs i små mengder, men er nødvendig for å lage røde blodlegemer (erytrocytter) med hemoglobin, og mangel kan også gi skader på nervesystemet. 

Metylmalonyl-CoA mutase er et enzym i mitokondriene som er avhengig av  koenzym B12 i form av 5'-deoksyadenosylkobalamin,  og som gir en isomerisering:

L-metylmalonyl-CoA ⇔ succinyl-CoA

Reaksjonen består i at den substituerte alkylsidegruppen -CO-SCoA bytter plass med et hydrogen (H) i molekylet, en isomerisering. H-atomet Radikaler inngår i reaksjonen og hydrogenatomet H foreligger ikke fritt i reaksjonen.  Enzymet finnes i størst mengde i nyrer, men også i lever, hjerte og muskler,  er kodet av genet MUT. Mutasjoner i genet gir metylmalonsyreemia  Ezymet er nødvendig for nedbrytning (katabolisme) av de greinete aminosyrene isoleucin og valin, aminosyrene metionin og threonin i aspartatfamilien , thymin og fettsyrer med odde antall karbonatomer, blant annet propionsyre, samt kolesterol. Produktet succinyl-CoA går videre inn i trikarboksylsyresyklus i mitokondriene.  Propionyl-CoA  eller metylmalonatsemialdehyd er mellomprodukter som blir omdannet til metylmalonyl-CoA. I B12-kofaktoren i metylmolyl-CoA mutase er cyanogruppen i cyanokobalamin erstattet av deoksyadenosin.

Metylmalonyl-CoA finnes også i propionsyrebakterier. Metylkobalamin er kofaktor for enzymet metionin syntase i bakterier. Enzymer som er avhengig av vitamin B12 kan deles i tre grupper:

1) Adenosylkobalaminavhengige isomeraser, 2) metylkobalaminavhengige metyltransferaser og 3) B12-avhengige reduktive dehalogenaser. 

Adenosylkobalaminavhengige isomeraser

Metylmalonyl CoA mutase er et adenosylkobalaminavhengig enzym hos pattedyr (inkludert menneske), finnes ikke i planter, mens de fleste andre finnes hos bakterier. Eksemplene på slike er isomerasene glutamat mutase som katalyserr overangen glutamat - metylaspartat, metylenglutarat mutase, etylmalonyl-CoA mutase og isobutyrul-CoA mutase.

Isomerasene glycerol dehydratase, diol dehydrtase, ribonukleotid  reduktase, etanolamin-ammonium lyaser. 

Tilbake til hovedside 

Publisert 3. mars 2020 13:39 - Sist endret 8. mars 2020 11:26