Mikrobiom

Samlingen av prokaryoter (bakterier, arkebakterier), samt tilhørende virus som lever på indre og ytre overflater på alle eukaryote organismer (protister, sopp, planter og dyr). Prokaryotene på Jorden har en ca. 3.5 milliarder år gammel utviklingshistorie,

Hos mennesket er fra 500-1000 forskjellige arter bakterier lokalisert til alle kroppens overflater og hulrom (all hud, nese, munnhule, hals, svelg, gastrointestinalt (magetarmsystem, tykktarm, bl.a. enterotype 1, 2 eller 3) ), urogenitialt (urinveier, vagina)). Mange av bakteriene i mikrobiomet danner biofilm med komplekse bakterie- og virussamfunn (bakteriofager), og hvor produksjon av antibiotika blir brukt i konkurransen.  Selv om noen bakteriearter er patogene, noen er nøytrale, men de fleste har gunstig effekt og er livsnødvendige i omsetning av mat og produksjon av noen vitaminer,  f.eks. tarmfloraen hos drøvtyggere og enmagedyr, eller melkesyrebakterier som hindrer vekst av sopp og andre bakterier. Organismene i mikrobiomet kommuniserer seg imellom via quorium-signaler, og sender signaler til vertsdyret, og kan påvirke dyrets atferd. En form for altruisme forklart via Grønnskjeggeffekten.  Mikrobiomet inngår som en fundamental partner i individøkosystemet menneske (menneskets mikrobiomprosjekt), dyr eller plante. Mikrobiomet hos mennesker utgjør en viktig del av immunsystemet og fordøyelsen, og forstyrrelser og bistabilitet i milkrobiomet kan bidra til sykdomstilstander. Høykapsitets sekvenseringsteknikker bl.a. 16S rRNA sekvensering, og helgenom haglskuddsekvensering har gitt økt kunnskap om artene som inngår i mikrobiomet. Et menneske består av ca. like mange  (ca. 1013) kroppsceller som bakterieceller, noe som også har skapt diskusjon om hva er et individ. Det skjer innen biovitenskap en stor forskningsaktivitet omkring mikrobiomer  hos alle eukaryoter.

Mikrobiomikk er studiet av alle mikroorganismer (mikrobiota) som utgjør et samfunn i en økologisk nisje  på en organisme, eller på deler av en organisme. Mikrobiota kan også være studier av alle mikroorganismene som danner samfunn på overflater i vann eller jord.

Forside Nature

Forside Nature vol 464, Issue 7285, 4 March 2010

Metagenomics of the human intestinal tract-project

Mykobiom er samlingen av sopparter på indre og ytre overflater.

Tilbake til hovedside

Publisert 6. feb. 2018 08:51 - Sist endret 28. mars 2019 11:32