Glukaner

Glukaner - Polymer bestående av enheter med glukose, som danner en type polysakkarid.  Deles etter binding mellom glukosemolekylene i alfa-glukaner og beta-glukaner. Det vanligste alfa-glukan i planter er stivelse, hos dyr og bakterier glykogen. Cellulose er et beta-glukan. Beta-1,3 og beta-1,4-glukaner er vanlig i celleveggen hos planter f.eks. i celleveggene i endospermen hos kornartene.

Glykaner blir brukt som betegnelse på sukkerpolymere satt sammen av andre typer sukkermolekyler enn glukose. 

Enzymet betaglukanase bryter ned glukaner i celleveggene ved spiring av korn og blottlegger stivelseskorn, fett og lagringsprotein klar for enzymatisk nedbrytning og transport til den unge frøplanten..

Kallose er et betaglukan som tetter silporer og deltar i utvikling av pollen.

Floridestivelse er et alfa-glukan fra rødalger som akkumuleres i cytoplasma og ikke i plastider. Floridestivelse har i tillegg til alfa-1,4- og alfa1,6-bindinger også alfa-1,3-bindinger.

Nigeraner er en gruppe alfa-glukaner som har glukose bundet sammen i alfa-1,4- og alfa-1,3-bindinger. De finnes i sopp og kalles da mykodekstraner.

Islandslav (Cetraria islandica) inneholder et α-1,3 & 1,4-D-glukan kalt isolichenan (isolichenin) og lichenin. Beta-glukaner som finnes i celleveggene i lavfamilien Parmeliaceae

Laminarin hos brunalger er et beta-1,3-glukan.

Paramylon er et beta-1,3-glukan som finnes lagret i korn hos Euglena algearter.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 8. apr. 2022 14:33