Glukaner

Glukaner - Polymer bestående av enheter med sukker, tilnærmet lik et polysakkarid. Polysakkarid laget av glukose. Deles etter binding mellom glukosemolekylene i alfa-glukaner og beta-glukaner. Det vanligste alfa-glukan i planter er stivelse, og cellulose er et beta-glukan. Beta-1,3 og beta-1,4-glukaner er vanlig i celleveggen hos planter f.eks. i celleveggene i endospermen hos kornartene.

Enzymet betaglukanase bryter ned glukaner i celleveggene ved spiring av korn og blottlegger stivelseskorn, fett og lagringsprotein klar for enzymatisk nedbrytning.

Floridestivelse er et alfa-glukan fra rødalger som akkumuleres i cytoplasma og ikke i plastider. Floridestivelse har i tillegg til alfa-1,4- og alfa1,6-bindinger også alfa-1,3-bindinger.

Nigeraner er en gruppe alfa-glukaner som har glukose bundet sammen i alfa-1,4- og alfa-1,3-bindinger. De finnes i sopp og kalles da mykodekstraner. Islandslav inneholder et slikt glukan kalt isolichenan.

Laminarin hos brunalger er et beta-1,3-glukan. Paramylon er et beta-1,3-glukan som finnes lagret i korn hos Euglena algearter.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 13. nov. 2019 13:56