Kallose

Kallose (l. callus - hard, hornaktig) - Polysakkarid med glukose i ß-1-3-bindinger som tetter til silplatene i silrør midlertidig ved avslutning av vekstsesong eller permanent. Kallose har til oppgave å forsegle nærliggende celler ved å blokkere plasmodesmata eller silporer.

Silporene er åpne så lenge som silrørene fungerer, men om høsten når silvevet (floemet) har sluttet å fungere tettes porene med kallose. Hvis floemet skal brukes flere år fjernes kallose om våren vha. 1,3-beta-glukanase som kan degradere kallose. Kallose kan også lages i celleveggen i epidermis hvor en penetrerende sopphyfe kommer inn. Det er kallose i de løse cellene som kommer fra kambiet og fyller lenticellene (korkporene). Kallose lages også i pollenmorcellen som omgis av et lag kallose som også omgir tetraden av mikrosporer. Denne sistnevnte kallosen forsvinner når pollenkornets exine er ferdigutviklet.
Publisert 4. feb. 2011 10:27 - Sist endret 8. apr. 2022 14:09