Glukose

Glukose (gr. glykys - søt) - Dextrose, dekstrose,  D-glukose, druesukker. alfa-D(+)-glukopyranose. En hekose og monosakkarid med molekylformel C6H12O6. Inngår som bestanddel i disakkaridene sukrose og laktose og polysakkaridene stivelse og cellulose. Isoleres kommersielt ved kontrollert enzymatisk hydrolyse av stivelse. Blir deretter renset og krystallisert. Glukose er en viktig energikilde i de fleste levende organismer.

Glukose

Hos dyr blir glukose lagret i form av det greinete polysakkaridet glykogen i muskler og lever. Otto Meyerhof (1884-1951) fikk nobelprisen i fysiologi eller medisin (1922), delt med Archibald Vivian Hill (1886-1977),  for sine studier av metabolismen av glukose.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 20. juni 2019 14:24