Cellulose

Cellulose (l. cellula - liten celle) - Karbohydrat med glukose bundet sammen med beta-1,4-bindinger. Glukosekjedene er bundet sammen i bunter til miceller, mikrofibriller og makrofibriller som danner et mer eller mindre organisert nettverk i celleveggen. En fibrill (l. fibra - fiber) er en submikroskopisk tråd. Cellulose lages av et stort enzymkompleks (cellulose syntase) formet som rosetter på plasmamembranen. Fibernaturen til cellulose er grunnlaget for tekstil- (bomull, lin) og papirindustrien. Celluloid var et syntetisk plastikk laget fra cellulosenitrat. Collodion var cellulosenitrat løst i eter og alkohol. Cellulosenitrat ga også grunnlag for sprengstoffindustri (skytebomull).

Cellulose syntase kodes av genfamilien CESA som er en del av en større superfamilie som har likhetstrekk med relaterte cellulase syntaselignende genfamilier (CSL).
Cellulosebiosyntese
Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 12. apr. 2018 10:49