Cellulose

Cellulose (l. cellula - liten celle) -  Polysakkarid bestående av glukose bundet sammen med beta-1,4-bindinger. Glukosekjedene er heftet sammen i bunter til miceller, mikrofibriller og makrofibriller som danner et mer eller mindre organisert nettverk i celleveggen hos planter og alger. Noen bakterier kan også lage cellulose. En fibrill (l. fibra - fiber) er en submikroskopisk tråd.

Cellulose er et lineært homopolysakkarid bestående av opptil 15000 enheter med D-gukose i β1-4-binding, og og er uløselig i vann. Cellulose lages av et stort enzymkompleks (cellulose syntase) formet som rosetter på plasmamembranen. Cellulose syntase kodes av genfamilien CESA som er en del av en større superfamilie som har likhetstrekk med relaterte cellulase syntaselignende genfamilier (CSL).
Mennesker kan ikke fordøye cellulose siden de mangler enzymet som bryter  β1-4-bindingen mellom sukkermolekylen,e men cellulose i plantemateriale virker som en kostfiber. Drøvtyggere har en mikroflora med bakterier og protister i vomma som kan bryte ned cellulose. Trichonympha i tarmen som skiller ut cellelase som gjør at de kan fordøye vedmateriale.. 
Fibernaturen til cellulose er grunnlaget for tekstil- og papirindustrien. Bomull er omtrent ren cellulose. Veden i en trestamme inneholder mye cellulose. Det gjelder også linfibre.  Cellulose er utgangsmateriale for industrielt å lage fbriene rayon, viskose og cellofan, Celluloid var et syntetisk plastikk laget fra cellulosenitrat. Collodion var cellulosenitrat løst i eter og alkohol. Cellulosenitrat ga også grunnlag for sprengstoffindustri (skytebomull).
 
Cellulosebiosyntese
Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 12. juni 2021 17:16