Habitat

Habitat (l. habitare - holde til i) - Omgivelsene som en organisme lever i. Stedet hvor en organisme finnes.

Publisert 4. feb. 2011 10:23