Habitat

Habitat (l. habitare - holde til i, hjemmeområde) - Omgivelsene som en organisme naturlig lever i. Stedet hvor en organisme finnes og foretrekker. Leveområde, et begrep anvendt innen økologi. 

Et habitat kan være en økologisk nisje og kan har stor variasjon i størrelse og omfang. Et habitat blir bestemt av en rekke abiotiske og biotiske faktorer. Habitater kan finnes i terrestre og akvatiske systemer( limnisk, marin, is), og i bestemte klimasoner: tropisk, subtropisk, temperat og polar. I et biom kan det være mange habitater og nisjer. 

Habitatødeleggelse

Mennesker ødelegger habitater  i massiv skala, noe som bidrar til minskende biodiversitet og nedgang i alle populasjoner av ville planter, sopp og dyr, samt andre organismer som ikke har tilknytning til menneskelig aktivitet.  

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:23 - Sist endret 12. mars 2021 11:33