Melkesyrebakterier

Melkesyrebakterier - Oksygentolerante (aerotolerant) anaerobe, Gram-positive, vanligvis ubevegelige ikke-sporulerende bakterier som lager melkesyre som hovedprodukt under fermentering av sukker (homofermentive). Noen arter lager i tillegg etanol og karbondioksid (CO2) (heterofermentative). Bakteriene mangler cytokromer og porfyriner, og har derfor ikke fosforylering koblet til elektrontransport, men bruker substratnivå fosforylering.

Lactobacillus delbrueckii brukes til å lage yoghurt. Lactobacillus acidophilus brukes til å lage surkål, ved ensilering og forskjellige former for pickles. Melkesyrebakterier er også viktige ved ensilering av gras- og engvekster ved produksjon av dyrefor slik som Lactobacillus plantarum.  Lactobacillus plantarum er en melkesyrebakterie med meget bred utbredelse og deltar i fermentering av plantemateriale, og blir benyttet til å lage sauerkraut, kimchi, noen ostetyper, pickles o.a.  Den har et stort genom og en meget fleksibel metabolisme, men mangler respirasjonskjede. Melkesyrebakterier bruker glykolysen til å omsette sukker til pyruvat, og pyruvat blir deretter omdannet til melkesyre ved melkesyrefermentering.  Melkesyrebakterier er aerotolerant, det vil si at de tåler oksygen, men vanligvis er metabolismen anaerob. Oksygen som inngår i metabolismen blir ender i stedet opp som hydrogenperoksid (H2O2) . Hydrogenperoksid kan bakterien benytte til å bekjempe andre bakterier. I tillegg lager den melkesyre og eddiksyre som surgjør miljøet og utkonkurrerer andre bakterier.  L. plantarum har ikke enzymet katalase som omtrent alle aerobe organismer har, men lager i stedet mangan polyfosfat.

Litteratur:

Wikipedia

Tilbake til hovedside

 

Publisert 4. feb. 2011 10:35 - Sist endret 10. apr. 2019 09:55