Cytokrom

Cytokrom (gr. kytos - hult kar, beholder; chroma - farge, hudfarge) - fl.t. cytokromer er hemproteiner. Jernholdig og farget hem (haem) bundet til protein og som virker som elektrontransportør i fotosyntesen og cellulær respirasjon. Har et karakteristisk absorbsjonsspektrum. Jern finnes i redusert form (Fe2+) og oksidert form (Fe3+) og inngår i redoksreaksjoner i elektrontransportkjeder i mitokondrier og kloroplaster. Finnes i formene cytokrom a, b og c avhengig av absorbsjonsegenskapene..

Mitokondriell cytokrom bc1

Cytokrom bc1 er bundet til ubikinol i elektrontransportkjeden i den indre mitokondriemembranen. Koenzym Q cytokrom c-reduktase i kompleks II er en dimer med hem-protein og jern-svovelklynge som i samvirke med ubikinol frakter to elektroner og to protoner (H+). Protoner fraktet ut i intermembranlumen mellom ytre og indre mitokondriemembran blir brukt til å lage ATP via det roterende enzymet ATP-syntase i oksidativ fosforylering. Ett av elektronene går videre i elektrontransportkjeden, det andre elektronet går til membranen og reagerer med ubikinol som har mistet et proton, og er en del av Q-syklus.

Cytokrom c oksidase er en del av kompleks IV i elektrontransportkjeden

Fotosyntetisk cytokromb6f

Cytokrom b6f  (plastokinol-plastocyanin reduktase) i fotosyntesens elektrontransport i tylakoidmembranene er koblet til plastokinol og har likhetstrekk med cytokrom bc1 i mitokondriene, og deltar i fotofosforylering.

Cytokrom P450

Cytokrom P-450 er en egen gruppe cytokromer med en Soret-topp ved absorbsjon av lys med 450 nm i et spektrofotometer hvor jern er redusert med dithionitt (Na2S2O4) og bundet til karbonmonoksid (CO).  Cytokrom p450 enzymer deltar i avgiftning av bl.a. fremmedstoffer (xenobiotika), men deltar også i den sekundære metabolismen bl.a. i syntesen av steroider.

Cytokromer

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 12. mai 2021 10:41