Anaerob

Anaerob (gr. ana - opp; aer - luft; bios - liv) - En organisme, celle eller metabolsk prosess som skjer uten molekylært oksygen (anoksis) som f.eks. fermentering, anaerob respirasjon, anaerob fotosyntese hos fotosyntetiske bakterier eller anaerob korrosjon.

Anaerobe mikroorganismer (bakterier og arkebakterier) kan ha et absolutt krav om at det ikke er oksygen tilstede (obligat anaerobe) eller de kan både leve anaerobt og tåle lave oksygenkonsentrasjoner (hypoksis) kalt fakultativt anaerobe mikroorganismer.

Til forskjell fra aerob

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 20. sep. 2020 11:52