Anoksis

Anoksis (gr. an - uten; oxys - skarp) vil si en tilstand for cellevev, organ, organisme eller økosystem helt uten oksygen i væskefase eller gassfase. En anoksisk tilstand med anaerob metabolisme, anaerob respirasjon. eller anaerob korrosjon. Hvis det er litt oksygen tilstede, men langt fra de normale oksygenkonsentrasjoner (normoksis) kalles tilstanden hypoksis.

Ved anoksis fungerer ikke oksygen som elektronakseptor i elektrontransportkjeden i mitokondriene, og det er bare glykolysen i cytoplasma som er i stand til å produsere ATP, men hvor ATP-produksjon blir meget lav sammenlignet med sitronsyresyklus i mitokondriene. Det blir produsert ved fermentering; melkesyre (laktat) fra melkesyregjæring eller etanol ved etanolgjæring. Obligat anaerobe organismer har et absolutt krav om å leve uten oksygen. Fakultativt anaerobe organismer foretrekker å leve uten oksygen, men tåler lave oksygenkonsentrasjoner.    I en nisje eller habitat i et økosystem med anoksis kan det leve anaerobe bakterier. Enzymet nitrogenase hos arter med biologisk nitrogenfiksering tåler ikke oksygen.

Tilbake til hovedsiden

Publisert 9. okt. 2019 10:39 - Sist endret 22. okt. 2019 13:34