Anaerobe bakterier

Anaerobe bakterier - Bakterier som fermenterer aminosyrer, karbohydrater, puriner, pyrimidiner til organiske syrer (acetat, propionsyre, succinat, butyrat) og alkoholer (etanol, butanol). Samtidig lages endeproduktene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og hydrogen (H2) som inngår i komplekse næringskjeder (næringsnett). Noen bakterier bruker protoner ( H+) som elektronakseptor (elektronsluk) hvor elektronene kommer via  redusert nikotinamid dinukleotid i redusert from (NADH) og det lages hydrogen (H2). Protonreduserende bakterier lever ofte i symbiose med bakterier som bruker hydrogen som elektronkilde. Dette kalles syntrofi eller hydrogenoverføring mellom arter.

Metanogene bakterier er anaerobe bakterier som produserer metan, som også virker som en drivhusgass. Fakultative anaerobe bakterier tåler ikke oksygen, mens obligate anaerobe bakterier kan tåle lave oksygenkonsentrasjoner. Enzymet nitrogenase hos nitrogenfikserende bakterier tåler ikke oksygen. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 9. okt. 2019 10:35