Elektrontransportkjede

Elektrontransportkjede - Passasje av energirike elektroner gjennom en serie av membranbundete elektronbærere og protonbærere i fotosyntesen i kloroplaster og repirasjonskjedenmitokondrier. Elektronakseptor kan være oksygen eller f.eks. nitrat. Leder til kjemiosmotisk syntese av ATP.

Forholdet mellom antallet molekyler ATP som lages og antall atomer oksygen som reduseres kalles ATP/O- forholdet. I mitokondriene kan den fri energien som er tilgjengelig for å frakte elektroner fra NADH (E´=-0.32V) til oksygen beregnes. Redokspotensialet for oksygen med trykk 1 atmosfære er +0.82 V, men siden konsentrasjonen av oksygen i vevet er maksimalt 100 mM blir E´ for oksygen ca. +0.76V og det totale energispranget blir ca. 1.05V tilsvarende -203 kJ mol-1. (ΔG=-nFΔE). Ut fra dette kan det i teorien maksimalt lages 3.5 ATP, men i praksis blir ATP/O-forholdet sjeldent mer enn 2.6. Fra succinat (E´=0V) til oksygen blir potensialspranget ca. -147 kJ mol-1 (ATP/O ca. 1.6). Fra cytokrom c (E´=+0.3V) til oksygen blir det ca. -89 kJ mol-1 (ATP/O=ca. 1.2).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:16 - Sist endret 25. jan. 2022 16:10