Anaerob respirasjon

Anaerob respirasjon - Respirasjon hvor oksygen ikke er tilstede (anoksisk) og hydrogen fjernes fra glukose og endeproduktene kan være etanol eller melkesyre (laktat).

Både uorganiske stoffer og organiske stoffer kan fungere som elektronakseptor istedet for oksygen. Eksempler på uorganiske elektronakseptorer er karbondioksid (CO2), nitrat (NO3-), sulfat (SO42-), svovel (S0). Eksempler på organiske elektronakseptorer er pyruvat, acetaldehyd, fumarat, trimetylaminoksid (osmotisk aktivt stoff i marin fisk, omdannes til trimetylamin av bakteriene, potensial +0.15V), og dimetylsulfoksid (omdannes til dimetylsulfid, potensial +0.15 V).

Eksemper er sulfatreduserende bakterier, som dissimilatorisk reduserer sulfat til sulfid, nitratreduserende bakterier som deltar i denitrifikasjon, melkesyrebakterier, jernbakterier og metanogene bakterier.

Bakteriefamilien (Deferribacteraceae) inneholder Gramnegative stavformete arter som skaffer seg energi ved anaerob respirasjon hvor de kan benytte jern, mangan eller nitrat som elektronakseptorer.  Grunnet den lave forskjellen i redokspotensial mellom elektrondonor og elektronakseptor ved anaerob respirasjon blir det frigitt mye mindre energi sammenlignet med aerob respirasjon hvor oksygen er elektronakseptor. Derfor har organismer med anaerob respirasjon relativt dårlig vekst.

Dissimilatorisk sulfatreduksjon

Dissimilatorisk sulfatreduksjon (l. dissimilis – forskjellig) (akteriell dissimilatorisk sulfatreduksjon, bakteriell respiratorisk sulfatreduksjon ) er produksjon av hydrogensulfid ved anaerob respirasjon (katabolisme) hos organotrofe bakterier og arkebakterier som bruker sulfat som sluttelektronakseptor, og er forskjellig fra assimilatorisk sulfatreduksjon som er reduksjon av sulfat til sulfid som deretter blir inkorporert i organiske svovelforbindelser i oppbygningen av organismen (anabolisme). Imidlertid er flere enzymer felles for dissimilatorisk og assimilatorisk sulfatreduksjon 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 12. apr. 2021 12:18