Anaerob respirasjon

Anaerob respirasjon - Respirasjon hvor oksygen ikke er tilstede (anoksisk) og hydrogen fjernes fra glukose og endeproduktene kan være etanol eller melkesyre (laktat).

Både uorganiske stoffer og organiske stoffer kan fungere som elektronakseptor istedet for oksygen. Eksempler på uorganiske elektronakseptorer er karbondioksid (CO2), nitrat (NO3-), sulfat (SO42-), svovel (S0). Eksempler på organiske elektronakseptorer er pyruvat, acetaldehyd, fumarat, trimetylaminoksid (osmotisk aktivt stoff i marin fisk, omdannes til trimetylamin av bakteriene, potensial +0.15V), og dimetylsulfoksid (omdannes til dimetylsulfid, potensial +0.15 V).

Eksemper er sulfatreduserende bakterier, nitratreduserende bakterier som deltar i denitrifikasjon, melkesyrebakterier, jernbakterier og metanogene bakterier.

Bakteriefamilien (Deferribacteraceae) inneholder Gramnegative stavformete arter som skaffer seg energi ved anaerob respirasjon hvor de kan benytte jern, mangan eller nitrat som elektronakseptorer.  Grunnet den lave forskjellen i redokspotensial mellom elektrondonor og elektronakseptor ved anaerob respirasjon blir det frigitt mye mindre energi sammenlignet med aerob respirasjon hvor oksygen er elektronakseptor. Derfor har organismer med anaerob respirasjon relativt dårlig vekst.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 10. mai 2019 11:33