Sulfatreduserende bakterier

Sulfatreduserende bakterier - Bakterier som reduserer sulfat til sulfid i en prosess som trenger 8 elektroner for hvert molekyl sulfat som blir redusert. Sulfat er den mest oksiderte formen av svovel som finnes. Bakteriene bruker sulfat som elektronakseptor i metabolismen (katabolisme) i en dissimilatorisk sulfatreduksjon. Sulfat blir redusert til sulfid i assimilatorisk sulfatredukjon i anabolismen, hvor svovel skal inkorporeres i organiske forbindelser. 

Noen sulfatreduserende bakterier benytter acetat (eddiksyre) som elektronkilde til reduksjonen. Acetat oksideres da til karbondioksid i acetyl-CoA metabolismeveien.

Andre sulfatreduserende bakterier benytter seg av hydrogen (H2) og hydrogenase for å skaffe elektroner til reduksjonen og protoner til lage protongradient og ATP. Denne typen sulfatreduserende bakterier kan benytte f.eks. melkesyre som elektronkilde som oksideres til pyruvat og acetat, men det skjer ingen videre oksidasjon av acetat.

En tredje hovedtype sulfatreduserende bakterier benytter seg av disproporsjonering av svovelforbindelser. Disproporsjonering vil si spalting av et stoff til to nye forbindelser hvor det ene er mer oksidert og det andre er mer redusert enn den opprinnelige forbindelsen. Jfr. dismutering av superoksid til vann og hydrogenperoksid. F.eks. kan bisulfitt disproporsjoneres til sulfat og sulfid, eller elementært svovel disproporsjoneres til sulfid og sulfat. I disproporsjoneringen brukes mangan som elektrontransportør.

Sulfatreduserende bakterier kan også metylere kvikksølv og danne metylkvikksølv som lett blir akkumulert i næringskjeder.

Sulfatreduserende bakterier som Desulfovibrio kan også danne sulfider med kobber, jern, zink, kadmium, antimon, kobolt og nikkel

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 11. apr. 2021 12:08