Sulfatreduserende bakterier

Sulfatreduserende bakterier - Bakterier som reduserer sulfat til sulfid i en prosess som trenger åtte elektroner for hvert molekyl sulfat som blir redusert. Sulfat er den mest oksiderte formen av svovel som finnes. Bakteriene bruker sulfat som elektronakseptor i metabolismen (katabolisme) i en dissimilatorisk sulfatreduksjon.

Forskjellig fra sulfat som blir redusert til sulfid i assimilatorisk sulfatreduksjon i anabolismen hvor svovel tas opp som sulfat i planter, alger og bakterier, og blir redusert til sulfid (HS-) som deretter blir inkorporert i svovelaminosyrene cystein og metionin og andre organiske svovel forbindelser. 

Noen sulfatreduserende bakterier benytter acetat (eddiksyre) som elektronkilde til reduksjonen. Acetat oksideres da til karbondioksid i acetyl-CoA metabolismeveien.

Andre sulfatreduserende bakterier benytter seg av hydrogen (H2) og hydrogenase for å skaffe elektroner til reduksjonen og protoner til lage protongradient og ATP. Denne typen sulfatreduserende bakterier kan benytte f.eks. melkesyre som elektronkilde som oksideres til pyruvat og acetat, men det skjer ingen videre oksidasjon av acetat.

En tredje hovedtype sulfatreduserende bakterier benytter seg av disproporsjonering av svovelforbindelser. Disproporsjonering vil si spalting av et stoff til to nye forbindelser hvor det ene er mer oksidert og det andre er mer redusert enn den opprinnelige forbindelsen. Jfr. dismutering av superoksid til vann og hydrogenperoksid. F.eks. kan bisulfitt disproporsjoneres til sulfat og sulfid, eller elementært svovel disproporsjoneres til sulfid og sulfat. I disproporsjoneringen brukes mangan som elektrontransportør.

Sulfatreduserende bakterier kan også metylere kvikksølv og danne metylkvikksølv som lett blir akkumulert i næringskjeder.

Sulfatreduserende bakterier som Desulfovibrio kan også danne sulfider med kobber, jern, zink, kadmium, antimon, kobolt og nikkel.

Svovelkis (pyritt, FeS2) med messingformete kubeformete krystaller og markasitt (FeS2) i sedimentære bergarter kan også ha blitt laget av sulfatreduserende bakterier. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 14. des. 2021 16:26