Acetyl-CoA metabolismevei

Acetyl-CoA metabolismevei - Måten autotrofe obligat anaerobe metanogene bakterier, homoacetogene bakterier og sulfatreduserende bakterier fikserer CO2. Ljungdahl-Wood metabolismevei. Først reduseres CO2 i en rekke trinn til en bundet metylgruppe (tetrahydrofolat). Enzymet karbonmonoksid dehydrogenase katalyserer reduksjon av ytterligere ett molekyl CO2 til en karbonylgruppe. Karbonylgruppen blir syregruppen i acetat og denne kobles sammen med metylgruppen i tetrahydrofolat nevnt foran. Produktet blir acetyl som seinere reagerer med CoASH og gir acetyl-CoA. Elektronkilden kan f.eks. være hydrogen (H2).

Publisert 4. feb. 2011 10:04 - Sist endret 4. feb. 2011 10:04