Revers sitronsyresyklus

Revers sitronsyresyklus - Grønne svovelbakterier (f.eks. Chlorobium) kan fiksere karbondioksid i fotosyntesen ved å bruke en reversering av sitronsyresyklus (revers trikarboksylsyresyklus, revers Krebs-syklus). Karboksyleringen skjer to karboksyleringsreaksjoner som begge trenger redusert ferredoksin:

1) karboksylering av succinyl-CoA til 2-oksoglutarat og

2) karboksylering av acetyl-CoA til pyruvat.

De andre enzymene i revers sitronsyresyklus er som vanlig sitronsyrsyklus bortsett fra enzymet citrat lyase som katalyserer en ATP-avhengig spalting av citrat (saltet av sitronsyre) til acetyl-CoA og oksaleddiksyre (oksalacetat). Pyruvat omsettes til fosfoenolpyruvat og videre til triosefosfat i to ATP-avhengige reaksjoner. Triosefosfatene omdannes til sukker som kan brukes til oppbygningen av cellen. Revers sitronsyresyklus er også blitt funnet i noen ikkefotosyntetiserende termofile arkebakterier  (Archaea).

Reversering av sitronsyresyklus i fiksering av uorganisk karbon, forekommer sjelden sammenlignet med den reduktive pentosefosfatveien.

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 8. feb. 2018 12:59