Anaerob korrosjon

Anaerob korrosjon - Jernrør kan korroderes anaerobt hvor metalloverflaten virker som anode i en elektrokjemisk reaksjon, og jern omdannes til toverdig jern (ferrojern, Fe2+). En lik mengde protoner (H+) produseres ved katoden. En anaerob sulfatreduserende bakterie Desulfovibrio lager sulfid ( S2-) som reagerer med Fe2+ og danner jernsulfid (FeS).

Totalreaksjonen blir:

korrosjon

Katodebeskyttelse kan oppnås med å tilføre strøm til jernet i jorda eller man kan bruke en offeranode. Anaerob korrosjon er et av de største problemer med jern i jord. Anaerob korrosjon trenger sulfat som kan reduseres til sulfider og hydrogensulfid (H2S), og som gir lukt av råtne egg. Bakteriene bruker ammonium som nitrogenkilde, og man får også svart utfelling av jernsulfid /FeS2). Reduksjonsprosessen øker pH i jorda (redokspotensial i jord) og har vært brukt i Kina for å øke pH i sur jord.

korrosjon

Svovelreduksjon i tidligere geologiske tidsperioder har gitt høye konsentrasjoner av redusert svovel i olje og kull. Sulfatreduserende bakterier har blitt brukt til anerob degradering av kjemisk aromatiske forbindelser som catechol, benzoater, klorofenoler. De aromatiske forbindelsene oksideres til karbondioksid (CO2).  Organiske stoffer kan brukes som elektrondonor ved sulfatreduksjon. Sulfatreduserende bakterier finnes i saltsjøer, sedimenter i ferskvann, saltvann og oljebrønner. Ved gjødsling med nitrat i oljebrønner kan nitratreduserende bakterier (denitrifiksjon) utkonkurrere de sulfatreduserende og derved minske korrosjon.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 16. nov. 2018 09:18