Tagatose omsetningsvei

Tagatose omsetningsvei (tagatose-6-fosfat omsetningsvei) er en metabolsk nedbrytning av monosakkaridet galaktose som via fosforylert tagatose lager glyceraldehyd-3-fosfat som deretter kan omsettes videre i glykolysen.

D-tagatose er er et monosakkarid, en ketoheksose og epimer ved C4-karbonet i D-fruktose, Tagagtose finnes i lave konsentrasjoner i frukt (epler, appelsiner et.) og melk. Tagatose er brukt som søtningsmiddel. D-tagatose er et intermediat (mellomprodukt) i katabolismen av disakkaridet laktose (melkesukker).

Enzymet laktase omsetter disakkaridet melkesukker (laktose) til galaktose og glukose som nedbrytes videre.

D-laktose → D-glukose + D-galaktose

De kjemiske trinnene i tagatose-omsetningsveien:

 galaktose-6-fosfat → tagatose-6-fosfat → tagatose-1,6-bisfosfat → glyceraldehyd-3-fosfat → glykolyse for videre omsetting

D-galaktose fosforyleres og danner galaktose-6-fosfat

D-galaktose + ATP → galaktose-6-fosfat + ADP

Enzymet galatose-6-fosfat isomerase omformer glakatose-6-fosfat til tagatose-6-fosfat:

galatose-6-fosfat → tagatose-6-fosfat

Tagatose-6-fosfat blir fosforylert og danner tagatose-1,6-bisfosfat  katalysert av tagatose-6-fosfat kinase:

tagatose-6-fosfat + ATP → tagatose-1,6-bisfosfat

Tagatose-1,6-bisfosfat aldolase splitter tagatose-1,6-bisfosfat til dihydroksyacetonfosfat og glyceraldehyd-3-fosfat som deretter kan gå inn i Emden-Meyerhof- Parnas glykolytisk omsetningsvei (glykolysen).

Melkesyrebakterier kan fermentere tagatose bl.a. Lactobacillus, Lactococcus og Enterococcus., samt Gram-negative enteriske bakterier som Klebsiella oxytoca og Salmonella enterica.

L-arabinose isomerase er veksler mellom ketose og aldose i en intramolekylær redoksreaksjon i arabinose og ribulose

L-arabinose ↔ L-ribulose

Enzymet kan også isomerisere D-galaktose og D-tagatose.

Tilbake til hovedside

Publisert 27. des. 2021 10:25 - Sist endret 27. des. 2021 10:25