Pyruvat

Pyruvat - Salt av pyroduresyre. Trekarbonforbindelse og organisk syre som er endeprodukt i glykolyse og startmateriale for sitronsyresyklus.

Alle organismer på Jorden  bruker pyruat både til anabolisme og katabolisme

Hos aerobe bakterier og mitokondrier blir oksidativ dekarboksylering av pyruvat koblet til reduksjon av NAD+ i det store enzymkomplekset pyruvat dehydrogenase.

pyruvat + CoASH + NAD+ → acetyl-CoA + CO2 + NADH

Som kofaktor bruker enzymkomplekset thiaminpyrofosfat (vitamin B1), koenzym A, lipoat og FAD.

Hos anerobe bakterier er pyruvat ferredoksin oksidoreduktase er et enzym som fortar oksidativ dekarboksylering av pyruvat til acetyl-CoA, CO2 og  redusert ferredoksin.

Enzymet kan også bli brukt til å assimilere CO2

pyruvat + CoASH + 2ferredoksinoksidert ↔ acetyl-CoA + CO2 + 2ferredoksinredusert + 2H+

Ved etanolgjæring blir pyruvat omsatt til acetaldehyd katalysert av pyruvat dekarboksylase med thiaminpyrofosfat og Mg2+ som kofaktor

pyruvat → acetaldehyd + CO2

I melkesyregjæring blir pyruvat redusert til melkesyre (L-laktat)

pyruvat + NADH + H+ → laktat + NAD+

Malatenzym finnes både hos eukaryoter og bakterier som lager eplesyre (malat).

pyruvat + HCO3- + NAD(P)H ↔ malat + NAD(P)+

I lever og nyrer kan pyruvat bli omdannet til oksaleddiksyre katalysert av pyruvate karboksylase

pyruvat + HCO3- + ATP ↔ oksaloacetat + ADP + Pi

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:45 - Sist endret 24. nov. 2021 16:56