Koenzym A

Koenzym A - CoA. CoA-SH. Pantethein bestående av panthotensyre og cysteamin bundet til adenosindifosfat-3-monofosfat. CoA inngår i enzymet pyruvat dehydrogenase, i overgang mellom glykolyse og sitronsyresyklus,  som dekarboksylerer pyruvat oksidativt og danner acetyl-CoA. acetyl-CoA er en viktig metabolitt for å kunne overføre 2-karbonenheter.

Acetyl-CoA dannes også ved beta-oksidasjon av fettsyrer. Høy fri energi ved hydrolyse av acetyl-CoA. CoA finnes også i form av succinyl-CoA i trikarboksylsyresyklus (sitronsyresyklus, Krebssyklus).

Koenzym A

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 8. mars 2020 15:49