Ferredoksin

Ferredoksin (l. ferrum - jern, redox- reduksjons-oksidasjonsreaksjon) er en gruppe av elektrontransportproteiner, inneholder jern og svovel i en eller to jern-svovelklynger. Ferredoksiner finnes både hos prokaryoter og eukaryoter. Ferredoksin i elektrontransportkjeden i kloroplaster deltar i både ikke-syklisk og syklisk elektrontransport. 

Ferredoksiner er små proteiner som virker som bioorganiske elektrontransportører. I fotosyntesen overfører ferredoksin elektroner (e-) til NADP+ katalysert av enzymet

ferredoksin:NADP+ oksidoreduktase. 

ferredoksinoksidert + e- ↔ ferredoksinredusert

 har midtpunktspotensial -0.420 V

Fe2S2 ferredoksiner i kloroplaster virker som elektrondonor for enzymene nitritt reduktase, sulfitt reduktase, glutamat syntase, samt i syklase (magnesium-protoporfyrin IX monometyl ester (oksidativ) syklase) i biosyntesen av klorofyll.

Fe4S4 ferredoksin  og Fe3S4 ferredoksiner er bakterieferredoksiner

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:19 - Sist endret 31. jan. 2021 14:59