FAD

FAD - Flavin adenin dinukleotid (oksidert form). Et koenzym som kan motta eller avgi to protoner og to elektroner når det er fullstendig redusert og brukes bl.a. i trikarboksylsyresyklus og avgir elektroner til ubikinon i elektrontransportkjeden i mitokondriene.  

Molekylet består av et adenosin-monofosfat bundet til flavinmononukleotid (FMN). Til forskjell fra NAD kan FAD motta bare ett elektron og proton og eksistere som et ett-elektron semikinon.

FAD og Pterin

Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 2. mars 2018 14:29