Elektrontransportsystemer

Elektrontransportsystemer - Mottak, overføring og transport av elektroner i membraner. Noe av energien ved elektronoverføringen kan lagres i form av ATP. Flere typer redoksenzymer deltar i elektrontransport:

1) NADH- dehydrogenase overfører H fra NADH.

2) Riboflavin er en elektrontransportør i form av flavoproteinet FAD (flavin adenin dinukleotid) og FMN (flavinmononukleotid).

3) Jern- svovelproteiner (FeS-proteiner) f.eks. ferredoksin.

4) Cytokromer av forskjellige typer (a, b, c) som er proteiner med Fe-porfyrin (hem).

5) Kinoner. Elektroner blir atskilt fra protoner i membranen. Elektronene overføres til oksygen. H+ og OH- akkumuleres på hver sin side av membranen. Den ene siden blir alkalisk med negativ ladning og den andre siden blir sur med positiv ladning. Protongradienten brukes til å lage ATP.

Hos prokaryotene skjer elektrontransporten i cytoplasmamembranen. Det betyr at H+-skilles ut på utsiden av cellene eller ut i periplasma hos Gram-negative bakterier. Hos eukaryotene skjer elektrontransporten i kloroplaster og mitokondrier.

Elektrontransport i mitokondriene omdanner energien som er lagret i NAD(P)H og FADH2. Terminal oksygenakseptor er oksygen.

Elektrontransport i mitokondriene

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:16 - Sist endret 8. mars 2020 11:05