Ubikinon

Ubikinon  Et fettløselig kinon som med en hale av isopren (polyprenylert sidekjede), og som inngår i redoks-reaksjoner i cellerespirasjonen i  elektrontransportkjeden i mitokondriene. Når det har mottatt to elektroner og to protoner er det fullstendig redusert og danner et ubikinol (koenzym Q10) Det kan også dannet et ett-elektron semikinon intermediat. Har likhetstrekk med kinonene plastokinon og fyllokinon i fotosyntesens elektrontransportkjede.

Ubikinon

Hos pattedyr er lengden av den upolar isoprenylkjeden n=10, og som fester ubikinon i membranen. I redusert form som ubikinol, også kalt Q10, i oksidert form som ubikinon, og som et intermediat som semikinonradikal.  Kan overføre to elektroner og to protoner. Ubikinon (2,3-dimetoksy-5-metyl-6-polyprenyl-1,4-benzokinol).

Ubikinon oksidert og redusert

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:56 - Sist endret 22. jan. 2021 10:09