Isopren

Isopren (2-metyl-1,3-butadien), et hemiterpenoid, er den strukturelle femkarbon-enheten (C5) som danner byggesteinen i stoffgruppen terpenoider (isoprenoider). I plastidene blir isopren laget i form av isopentenyl difosfat (IPP) og isomeren dimetyl-allyl difosfat (DMAPP) som kommer fra pyruvat og glyceraldehyd-3-fosfat.  Det finnes også en alternativ biosyntesevei i plastidene som starter med 1-deoksy-D-xylulose-5-fosfat (DOXP).

DOXP-veien, deoksyxylulose-veien blir benyttet i kloroplastene til å lage karotenoider, fytolhalen til klorofyll, fyllokininoner i elektrontransportveien, tokoferoler (vitamin E) i thylakoidmembranen, samt plantehormonene gibberellin og abscisinsyre.

Deoksy-xyluloseveien

Det finnes også en biosyntesevei til IPP i cytosol via mevalonsyre (Mevalonsyreveien) som starter med sammenkobling (kondensering) av tre molekyler acetyl-koenzym A (acetyl-CoA) som danner 3-hydroksy-3-metyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA). Enzymet HMG-CoA reduktase som lager mevalonsyre blir hemmet av legemiddelene statiner som senker konsentrasjonen av kolesterol.  Det finnes flere forskjellige HMG-gener i planter som lager forskjellige vevs- og stress-spesifikke terpenoider og fytosteroler. Eksempel på vevsspesifikk syntese av terpenoider er i kjertelhår (trikomer) på blader (skremmer vekk herbivore) eller blomster (tiltrekker pollinerende insekter), terpenoider i overflatevoks på epidermis eller fra epitelceller i harpikskanaler, samt polyterpener i latekskanaler. Isoprenyl-enheter kan kobles sammen på forskjellige måter.

Isopren

Figuren viser eksempel på et flyktig  monoterpen limonen og et seskiterpen farnesol som virker som et insektisid.

Tilbake til hovedside

Publisert 11. feb. 2015 09:04 - Sist endret 16. juni 2020 12:24