Fyllokinon

Fyllokinon (fytomenadion, vitamin K1) er et kinon i fotosyntesens elektrontransport tilknyttet fotosystem I. Fyllokinon kan overføre to elektroner og to protoner, med likhetstrekk til plastokinon.  

Fyllokinon finnes i grønne plantedeler, og kan via bakterier i tykktarmen bli omdannet til vitamin K2. Vitamin K deltar bl.a. i koaguleringsprosessen i blod.

Fyllokinon

Tilbake til hovedside

Publisert 9. feb. 2018 14:38 - Sist endret 5. mars 2020 18:18