Mevalonsyrebiosyntesevei

Mevalonsyrebiosyntesevei - Mevalonsyre som består av 5 karbonatomer lages fra 3 molekyler acetyl-CoA og brukes til å lage terpener. Mevalonsyre brukes til å lage isopentenylpyrofosfat og videre geranylpyrofosfat ( til monoterpener), farnesylpyrofosfat ( til sesquiterpener), geranylgeranylpyrofosfat (til diterpener). To ganger farnesylpyrofosfat gir triterpener og steroider, og to ganger geranylgeranylpyrofosfat gir fytoen og tetraterpener.

 

Mevalonsyrebiosynteseveien

Alternativt kan isopentenyl pyrofosfat lages i plastider via deoksyxylosefosfat biosyntesevei:

Deoksyxyluloseveien

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 16. juni 2020 11:31