Isoprenoider

Isoprenoider - Kjemiske stoffer i planter som er bygget opp av 5-karbon-enheten isopren (C5).

Deles inn i følgende grupper:

1) Monoterpenoider (C10) laget fra geranylpyrofosfat f.eks. monoterpener og iroider. Vanlig i harpiks fra furufamilien og i skjermplantefamilien.

2) Sesquiterpenoider (C15) laget fra farnesylpyrofosfat f.eks. sesquiterpener, abscisinsyre og laktoner.

3) Diterpenoider (C20) laget fra geranyl-geranylpyrofosfat f.eks. diterpener og gibberelliner.

4) Triterpenoider (C30) laget fra squalen f.eks. triterpener, steroler (steroidalkoholer), saponiner og hjerteglykosider (cardenolider).

5) Karotenoider (C40) lages ved å sette sammen to geranyl- geranylpyrofosfat. Fytolhalen i klorofyll er eksempel fra et tetraterpenoid (C40) laget fra phytoen.

6) Gummi er et polyisoprenoid. Biosyntesen av isoprenoider skjer fra mevalonsyre (C6) laget fra tre molekyler acetyl-CoA via hydroksymetylglutaryl-CoA. Mevalonsyre omdannes til en aktiv form av isopren kalt isopentenylpyrofosfat (IPP), som også kan dimeriseres til dimetylallylpyrofosfat (DMAPP). DMAPP virker avgir en prenyl-gruppe til IPP og produktet er geranylpyrofosfat (GPP). GPP virker som prenyldonor til IPP og det blir laget farnesylpyrofosfat.

Biosyntese av stoffer fra isopren

Tilbake til hovedside

 

Publisert 4. feb. 2011 10:27 - Sist endret 25. sep. 2019 12:13