Abscisinsyre

Abscisinsyre (ABA) (l. ab - bort fra, av; scissio - dele) - Et plantehormon som deltar under stressbetingelser som i tørkerelaterte prosesser f.eks. lukking av spalteåpninger, induksjon av tørkerelaterte proteiner og deltar i seine stadier av embryoutviklingen. ABA er et sesquiterpen (C15).

Det er to mulige biosynteseveier til ABA. Enten direkte fra farnesylpyrofosfat eller mer sannsynlig indirekte via spalting av et karotenoid (violaxanthin og neoxanthin). ABA lages i fullt differensiert vev i skudd og røtter. Det finnes mye ABA i plastidene. ABA hemmer cellestrekning i skuddvev, fremmer avkasting av blad og frukt, øker eller induserer hvile i frø og knopper, hemmer DNA syntese, aktiverer ribonukleaser, øker membranpermeabilitet. ABA spiller en viktig rolle i dannelsen av tørkerelaterte proteiner i embryogenesen og utvikling av frø. I avkuttede hveteblad gir ABA redusert transpirasjon ved å lukke spalteåpningene og økt aldring. ABA kan øke biosyntesen av etylen via økt mengde ACC. Den aktive formen av ABA er (+)-S-abscisinsyre. 2-cis-xanthoxin og phaseinsyre gir også ABA-effekter. Antagonister til ABA er indoleddiksyre (auxin), cytokinin, gibberellin, samt fusicoccin som aktiverer H+-ATPase.. ABA kan gi virkning ved å øke konsentrasjonen av Ca2+ i cytoplasma, påvirke aktiviteten til protein kinaser og den sekundære signalsubstansen syklisk ADP-ribose som lages fra NAD+.

Kjemisk formel for ABA:

ABA

Biosyntese av ABA

Biosyntese av ABA

9-cis-epoksykarotenoid dioksygenase er et viktig enzym i biosyntesen av abscisinsyre som danner 2-cis,4-trans-xanthoxin fra 9'-cis-neoxanthin.

Publisert 4. feb. 2011 10:03 - Sist endret 9. mars 2017 09:46