Auxin

Auxin (gr. auxein, auxanomai - øke, vokse) - Auxiner er en gruppe plantehormoner som deltar ved fototropisme og skyggeunngåelse (bladmosaikk),  gravitropisme, termomorfogenese (form indusert av høy temperatur), celledeling og kalluspolaritet og dannelse av bladprimordier (fyllotaksis) og røtter, start av kambieaktivitet i busker og trær om våren, induksjon og aktivering av enzymer f. eks. H+-ATPase i cellestrekning (sur veksthypotesen), kontroll av vekst av frukt, bladavfall og apikal dominans.

Indol-3-eddiksyre (IAA), det vanligst forekommende auxin er, blir produsert og benyttet lokalt, men kan også fraktes basipetalt via polar transport til andre deler av planten. Lokalt produsert IAA bestemmer mønsteret for bladplassering i skuddet, hvor vaskulært ledningsvev skal anlegges, ved frøutvikling (embryogenese, endospermutvikling),  frøspiring, samt utvikling av blomster. I krongalle og utvikling av haustorier fra parasittplanter deltar også indol-3-eddiksyre. I flere av prosessene samvirker auxin med plantehormonene cytokininer og etylen.

 Indol-3-eddiksyre lages fra aminosyren tryptofan, men det finnes også tryptofanuavhengig biosyntesevei via enzymet indol syntase i cytosol. Auxin blir dannet i områder med aktiv celledeling og ungt ekspanderende vev. Transportretningen er vesentlig basipetal (polar) fra celle til celle. Noe kan langdistansetransporteres i silvevet (floemet). Det finnes flere syntetiske auxiner som brukes i land- og hagebruk. F.eks. vil fenoksyeddiksyrer som brukes til ugrasbekjempning være mer giftig for tofrøbladete planter enn enfrøbladete.

Første trinn i biosynteseveien fra den aromatiske aminosyren tryptofan er katalysert av enzymene  tryptofan aminotransferaser hvor aminogruppen blir overført til pyruvat eller 2-oksoglutarat avhengig av type aminotransferase, og produktet blir indol-3-pyruvat. Neste trinn er en oksidativ dekarboksylering katalysert av en monooksygenase med flavin som kofaktor og bruk av NADPH og oksygen. IAA er i dynamisk oppbygning, nedbrytning til 2-oksoindol-3-eddiksyre, samt kan danne konjugater med aminosyrer, katalysert av IAA-amidosyntetase, e.g. konjugat med aminosyren glutamat (IAA-Glu). 

Mer om auxin

Biosyntese av indol-3-eddiksyre fra aminosyren tryptofan

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 18. sep. 2019 10:12