Krongalle

Krongalle - Galleaktig utvekst (svulst) som utvikler seg på stengler og røtter på planter etter infeksjon av jordbakterien Agrobacterium tumefasciens, som setter seg fast i såret ved en gjenkjennelsesprosess basert på pektin i planten og b-glukaner i lipopolysakkaridveggen hos bakterien. Agrobacterium rhizogenes gir massevekst av røtter fra infeksjonsstedet, kalt hårete røtter. A. tumefasciens har et stort Ti-plasmid (tumorinduserende plasmid), A. rhizogenes har et Ri-plasmid. Et stykke av Ti-plasmidet, T-DNA (transport-DNA) overføres til planten og settes inn i plantecellens genom. T-DNA blir også brukt til å transformere tofrøbladete planter med genteknologiske metoder.

Ti-plasmidet inneholder virulensgener (vir-gener) som aktiveres av stoffer i planten som acetosyringon, para-hydroksybenzosyre (p-OH-benzosyre) og vanillin, og deltar i overføringen av T- DNA fra Ti-plasmidet til plantens cellekjerne. virA koder for en protein kinase som aktiverer virG ved fosforylering. VirG aktiverer transkripsjonen av andre vir-gener. virD koder for en endonuklease som lager et snitt i den ene DNA-tråden ved T-DNA, virE koder for enkelttrådbindende proteiner som binder seg til T-DNA som skal overføres og virB står for overføringen inn i plantecellen. Overføringen er en prosess som ligner på bakteriell konjugasjon. T-DNA kan settes inn på en rekke steder i kjernegenomet til planten avhengig av inverterte og tandemrepeterte sekvenser. T-DNA har med seg gener som er nødvendig for å lage krongalle. Dette gjelder gener for syntese av plantehormonene auxin og cytokinin som gir økt celledeling og utvikling av svulsten. I tillegg har T-DNA med seg gener som koder for enzymer for å lage spesielle aminosyrer, opiner, som bakterien bruker som karbon- og nitrogenkilde. De vanligste opinene er octopin (N2-(1,3- dikarboksyetyl-L-arginin) og nopalin (N2-(1,3-karboksypropyl)-L-arginin). Det er f.eks. mulig å transformere modellplanten vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana) in planta ved å dyppe hele planten i en løsning med krongallebakterier med et ønsket gen innsatt i T-DNA, etterfulgt av et kort øyeblikk med vakuum som gjør at bakterien infiltreres i plantevevet. Enfrøbladete planter kan transformeres med gullpartikler med gener som ønskes innsatt i planten og som deretter skytes inn i planten.

Agrobacterium tumefasciens på stengel av Pelargonium

Krongalle (Agrobacterium tumefasciens) på stengel av pelargonium.

Krongalle på stengel pelargonium

Krongalle (Agrobacterium tumefasciens) på stengel av pelargonium

Krongalle på en trestamme

Krongalle på en trestamme. Legg også merke til korkporene (lenticeller) på stammen som sørger for gassutveksling.

Galle trestamme

Agrobacterium

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 18. okt. 2018 14:32