Lenticell

Lenticell (l. lenticula - liten linse, lenticella - lite vindu) - Korkpore, barkpore fl.t. korkporer, lenticeller.  Barkporer i peridermen (korkhuden) som lager gjennomluftingskanaler inn til det indre vevet i greiner, stammer og røtter. Svampet linseformet gruppe av celler med løs struktur i peridermen som ofte står litt opp fra overflaten, og sørger for gassutveksling gjennom barken (peridemen) mellom det indre av stammen og lufta omkring.

Korkporer observeres som artsspesifikke streker eller prikker i ytterbarken. Levende celler i stammen og greiner som er avhengig av oksygentilførsel er parenkymcellerl i margstråler, sekundært floem (silvev), samt i meristemceller i vaskulært kambium og korkkambium.

Korkpore

Korkpore i periderm.

Korkporer hos bjerk

Korkporer på bjerkestamme (Betula sp.)

Lenticeller

Horisontale korkporer (lenticeller) i stammen på bjerk (Betula sp.). Peridermen (ytterbarken) består av hvitfargete papiraktige lag, men innenfor periderm ligger det sekundære silvevet, den levende innerbarken som frakter fotosynteseprodukter opp og ned stammen. Silvevet er grønnfarget fordi det inneholder kloroplaster. Dette gjelder generelt i trestammer at følgecellene i silvevet inneholder kloroplaster med klorofyll som gir grønn farge, og observeres lettest på de yngste delene av stammen hvis man fjerner ytterbarken. Fotosyntesen i den levende kan ha noe betydning om vår og høst hvor treet ikke har blader, men imidlertid regner man med at kloroplastene i følgecellene har en spesiell funksjon.   

Korkporer fra bjerk (Betula sp.)

I vanlig flaskekork fra korkeik (Quercus suber) er korkporene de brune stripene man ser i korken, og korken er kuttet slik at væsken i flasken ikke renner ut gjennom korkporene. Man kan også observere årringene i flaskekorken.

På gulrøtter og poteter er det lenticeller i peridermen, og det samme på epler, pærer og plommer  med små korkvorter.  Sopphyfer kan vokse gjennom korkporer, og infisere frukt og grønnsaker.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:33 - Sist endret 4. apr. 2021 13:06