Vaskulært kambium

Vaskulært kambium - Lateralt meristem (kambium) i stengel, stamme og røtter hos tofrøbladete dekkfrøete planter, og nakenfrøete planter (gymnospermer), og som danner sekundært ledningsvev i vertikal transport, og transversalt cellevev i form av margstråler. Sekundært xylem (vedvev) avsettes innover fra initialceller i kambiet, og sekundært floem (silvev) avsettes utover. Aktiviteten til det vaskulære kambiet resulterer i tykkelsesvekst. Korte celler i det vaskulære kambiet gir margstråler som deltar i horisontal transport.

Aktiviteten til det vaskulære kambiet er styrt av daglengde, og initialcellene i kambiet stopper å dele seg ved vekstavslutning. Aktiviteten i det vaskulære kambiet danner et mønster i årringbredde, anvendt innen dendrokronologi.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:56 - Sist endret 27. apr. 2020 09:24