Margstråler

Margstråler - Radialt orienterte rekker av levende parenkymceller som frakter materialer på tvers av veden i stamme og røtter. De danner ofte kontinuerlige rekker med korte celler innover i stammen over det vaskulære kambiet mellom xylem og floem. Margstråler som ligger i det sekundære flomet kalles floemstråler. Trakeidale margstråler inneholder trakeider som går på tvers av lengderetningen av treet og finnes hos gran, furu og lerk.

Publisert 4. feb. 2011 10:35