Parenkym

Parenkym (gr. para - ved siden av; en - i; chein - å helle) - Plantevev bestående av parenkymceller. Levende omtrent isodiametriske celler med tynn cellevegg. Vanlig type grunnvevceller i planter, og omfatter alle celler som ikke kan defineres som hudvev eller ledningsvev.

Parenkymceller som ikke er for sterkt differensiert kan gjenoppta meristematisk aktivitet og dele seg.

Eksempler på parenkym er:

1)  Fotosyntetiserende cellevev med kloroplaster i blader (mesofyll) og stengler (klorenkym). I dorsiventrale blad fra tofrøbladete planter kan parenkymcellene være sylinderformet som i palisademesofyll, eller mer kantet og isodiametriske som i svampmesofyll.

2) Celler i cortex, marg og margstråler, og kan fungere som lagringsvev og inneholde stivelseskorn.

3) Luftvev (aerenkym) i stengler, rotstokk eller blad i sump- og vannplanter.

4) Vannlagringsvev med store vakuoler i sukkulenter.

5) Epitelceller på innsiden av harpikskanaler.

6) Parenkym i frøblad og endosperm. Parenkymcellene i endospermcellene hos korn dør ved kontrollert celledød når de er ferdig utviklet.

7) Parenkymceller i begerblad, kronblad, pollenblad og fruktblad i en blomst.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:40 - Sist endret 27. apr. 2020 08:38