Sukkulent

Sukkulent (l. succulentus - saftfull, kjøttfull) - Utvikling av saftig vannlagrende cellevev med store vakuoler i sukkulente planter.

Ekte sukkulenter vokser I ørkenstrøk hvor det er lite nedbør og har CAM-metabolisme. Arter i kakutsfamilien (Cactaceae) og vortemelkfamilien (Euphorbiaceae) inneholder begge sukkulenter som et resultat av konvergent evolusjon. Sukkulenter har et grunt rotsystem som raskt tar opp vann og lagrer det i store vakuoler. Tykk epidermis med kutikula og vokslag reduserer transpirasjonen. Store kaktus kan i tillegg ha et rotsystem som går svært dypt og kan komme i kontakt med grunnvann.

Sukkulenter finnes også ved kysten mot havet hvor saltet i sjøvannet gir plantene vanskeligheter med å ta opp vann grunnet det lave vannpotensialet i saltvann.  Eksempler på sukkulente halofytter er salturt, saftmelde og strandstjerne.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:52 - Sist endret 25. mai 2022 10:12