Konvergent evolusjon

Konvergent evolusjon ( l. convergere - gå sammen, møtes, helle mot hverandre) - Uavhengig utvikling av like strukturer i organismer som ikke direkte henger sammen. Finnes ofte hos organismer som lever i samme type miljø. Et evolusjonsmønster hvor utviklingslinjene for to relativt nye arter møtes som resultat av uavhengig utvikling fra tidligere arter. Utvikling av to eller flere arter som har lik ytre karakter, men som kommer fra totalt forskjellige og urelaterte forfedre.

Publisert 4. feb. 2011 10:31