Konvergent evolusjon

Konvergent evolusjon ( l. convergere - gå sammen, møtes, helle mot hverandre) - Uavhengig utvikling av like strukturer og former i organismer som ikke er i slekt. Finnes ofte hos organismer som lever i samme type miljø, for eksempel strømlinjeformet kropp i vann hos fisk, hai, delfiner og pingviner. Analoge strukturer blir laget ved konvergent evolusjon (parallell evolusjon), hvor de får samme form og utseende tilpasset det ytre fysiske miljø, men de har ikke felles evolusjonært opphav. Organismer som deler samme økologiske nisje utvikler samme praktiske løsninger som gir størst mulig tilpasning til levemiljøet. Naturlig utvalg kan resultere i felles løsninger eller ulike løsninger på samme miljøutfordring.

Konvergent evolusjon gir samme anatomiske, morfologiske, fysiologiske eller biokjemiske løsning på felles fysisk-kjemiske utfordringer for planter og dyr i økosystemet.

Pingviner på den sørlige halvkule og polarlomvi på den nordlige er eksempel på konvergent evolusjon. Sukkulens hos strandplanter og ørkenplanter tilpasset tørke.  Analogt sukkulens hos kaktus i kaktusfamilien og euphorbiaceer i vortemelkfamilien.

For eksempel vinger hos fugler, flaggermus, flyveekorn og insekter for flyving.

Vinger og sveveapparat på frø for økt spredningspotensial med vind i luftstrømmer.

Strømlinjeformet kropp hos fisk, pingviner, delfiner og haier for effektiv bevegelse i vann. Øyet hos blekksprut, virveldyr, og insekter er analoge organer. Hvis evolusjonen hadde startet på nytt slik den gjorde for ca. 4.5 milliarder år siden, kunne vi forvente at det hadde utviklet seg strukturer tilpasset det kjemisk-fysiske miljø som lignet på det man finner idag.  

Skogmurmeldyr (Marmota monax) og pungdyret vombat (Vombatus ursinus).

Jerv (Gulo gulo) og tasmansk djevel/ pungdjevel (Sarcophilus harrisii).

Forskjellig fra homologe strukturer med felles evolusjonært opphav for forbeina hos virveldyr (vertebrater), forbeina hos firefotete dyr, armene hos mennesker, vingene hos fugl og flaggermus, sveivene hos hval og luffene hos sel.  Bygget opp av de samme strukturene, men er utviklet til forskjellig formål.

Intelligens  kan også betraktes som eksempel på konvergent utvikling, som resulterer i en hjerne med atferd som gir intelligens nok til å skaffe mat og føre generasjoner videre.

utnyttelse, naturlig utvalg felles eller ulike løsninger

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 2. mai 2022 10:40