Konvergent evolusjon

Konvergent evolusjon ( l. convergere - gå sammen, møtes, helle mot hverandre) - Uavhengig utvikling av like strukturer og former i organismer som ikke er i slekt. Finnes ofte hos organismer som lever i samme type miljø, for eksempel strømlinjeformet kropp i vann. Et evolusjonsmønster hvor utviklingslinjene for to relativt nye arter møtes som resultat av uavhengig utvikling fra tidligere arter. Utvikling av to eller flere arter som har lik ytre karakter, men som kommer fra totalt forskjellige og urelaterte forfedre.

Pingviner på den sørlige halvkule og polarlomvi på den nordlige er eksempel på konvergent evolusjon. Sukkulens hos strandplanter og ørkenplanter tilpasset tørke.  Analog sukkulens hos kaktus og euphorbiaceer.

Analoge strukturer blir laget ved konvergent evolusjon (parallell evolusjon), hvor de får samme form og utseende tilpasset det ytre fysiske miljø, men de har ikke felles evolusjonært opphav. Organismer som deler samme økologiske nisje utvikler samme praktiske løsninger som gir størst mulig tilpasning til levemiljøet. For eksempel vinger hos fugler og insekter for flyving, strømlinjeformet kropp hos fisk, pingviner, delfiner og haier for effektiv bevegelse i vann. Øyet hos blekksprut, virveldyr, og insekter er analoge organer. 

Forskjellig fra homologe strukturer med felles evolusjonært opphav for forbeina hos virveldyr (vertebrater), forbeina hos firefotete dyr, armene hos mennesker, vingene hos fugl og flaggermus, sveivene hos hval og luffene hos sel.  Bygget opp av de samme strukturene, men er utviklet til forskjellig formål

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 4. mai 2021 17:13