Cortex

Cortex (l. cortex - bark) - Det ytre laget av en struktur. Det ytre i motsetning til det indre på et organ. Det primære grunnvevet som danner cortex i stengel (stengelbark) og rot (rotbark) avgrenset av epidermis på utsiden og sentralsylinderen med ledningsvev på innsiden. Cortex i planter er primærvev (primært cellevev) med parenkym som er plassert mellom epidermis og ledningsvev.

Det ytre laget på hjernen, hjernebark (cortex)

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 27. apr. 2020 09:12