Årring

Årring - Årlig økning i sekundært vedvev ( xylem, ved) i stamme, greiner og røtter hos flerårige arter i den tempererte sone hvor veksten stopper opp i en periode av året. Den mengde ved (xylem) som lages fra et vaskulært kambium i løpet av en vekstsesong. Ses som sentriske eller konsentriske ringer på et tverrsnitt av stamme, grein eller rot. Årringegrensen blir synlig fordi det er en skarp kontrast mellom de xylemcellene som lages på slutten av vekstsesongen (høstved) som har mindre diameter, tykkere vegger, og er ofte mørkere farget og ligger tettere sammen sammenlignet med de større tynnveggete som lages om våren (vårved).

Hos bjerk er det liten farging av cellene og de er omtrent like store gjennom hele vekstsesongen slik at telling av årringer blir noe vanskeligere. I trær som vokser i tropiske strøk hvor det ikke er noen veksling i betingelser som påvirker veksten har ikke årringer

Årringer (Picea abies)

Årringer i tverrsnitt av stamme gran (Picea abies). En årring tilsvarer ett års virksomhet i kambiet. Årringer finnes bare hos planter som har en årlig hvileperiode. 

Årring

Årringgrense lind

Årringgrense hos grein av lind

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 7. des. 2020 20:52