Sekundært vev

Sekundært vev - Vev som lages fra et kambium (vaskulært kambium og korkkambium)  I motsetning til primært vev som lages fra et apikalt meristem eller interkalært meristem.

Sekundært vev

Primært cellevev fra primære meristemer (apikalt skuddmeristem, apikalt rotmeristem, interkalære meristemer), og sekundært cellevev fra laterale meristemer (kambier). Det er tre vevssystemer hos planter: Hudvevdannet fra periderm (epidermis), ledningsvev (xylem og floem) laget fra prokambium, samt grunnvev (parenkym og styrkevev (kollenkym og sklerenkym)) dannet fra grunnmeristem, og som fyller ut resten av planten. Disse tre vevssystemene kan ha primær eller sekundær opprinnelse.

Publisert 4. feb. 2011 10:48 - Sist endret 16. apr. 2018 11:54