Kollenkym

Kollenkym (gr. kolla - lim; en - i; chymein - helle) - Levende langstrakte styrkevevceller med ujevnt fortykkede vegger som gir mekanisk støtte. Inneholder mye pektin. Det primære styrkevevet i stengler og blad hos tofrøbladete planter. Siden kollenkym består av levende celler kan det til en viss grad følge med i strekningsveksten.

Deles i flere typer: Kantkollenkym hvor celleveggen er tykkest langs kanten av cellen. Platekollenkym hvor veggfortykkelsen er langs de tangentiale veggene. Vinkelkollenkym (hjørnekollenkym) hvor fortykkelsene er der veggene fra flere kollenkymceller møtes.

Tverrsnitt hovedledningsstreng blad syrin

Bilde 1. Tverrsnitt av hovedledningsstreng i blad fra syrin (Syringa vulgaris). Hovedledningsstrengene lager en bulk ut på undersiden av bladet og inneholder på begge sider av ledningsvevet, xylemet (vedvevet) er rødfarget og ligger mot oversiden av bladet, og under dette floemet (silvevet) mot undersiden bladet. Kollenkym med tykke cellevegger ligger mot oversiden av bladet over xylemet og på undersiden av bladet under floemet.

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 8. mars 2018 09:15