Korkkambium

Korkkambium (fellogen) er at lateralt sekundært meristem som blir dannet på utsiden av cortex i stengel eller rot. Korkkambiet danner ytterbarken på busker og trær, men kan også danne ytterhuden på potet og gulrot. Korkkambiet  sylindrisk skjede av delingsaktive celler som lager et beskyttende  sekundært hudvev kalt korkhud (periderm). Korkkambiet (fellogen) er plassert i den ytre del av stengelcortex eller i pericykel i eldre flerårige røtter. Initialceller i korkkambiet avsetter kork utover (fellem) og parenkymceller innover (felloderm).

Korkkambiet lager kork (fellem) fra celler som avsettes utover fra korkkambiet (fellogen) og felloderm er celler som avsettes innover fra korkkambiet. Korkcellene har vegger innsatt med suberin. I peridermen er det korkporer (lenticeller) som sørger for gassutveksling med plantevevet innenfor. Det vi vanligvis kaller bark består av en mer eller mindre levende ytterbark (periderm) laget fra korkkambiet, og en levende innerbark med sekundært floem laget fra det vaskulære kambiet. Periderm fra korkeik (Quercus suber) som vokser i Middelhavområdet, bl.a. Portugal, blir brukt bl.a. til kork. Hos bøk vokser korkkambiet med antikline delinger slik at kambiet holder tritt med den økte tykkelsen av stammen og den ytre barken blir glatt.

Det vaskulære kambiet ligger mellom det sekundære xylemet og sekundære floemet, og avsetter ledningsvevceller innover og utover samt margstråleceller som sørger for horisontal transport.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 27. apr. 2020 09:03