Fellogen

Fellogen (gr. phellos - kork; genes - skape, øke )- Korkkambium. som gir sekundært hudvev (periderm).

Publisert 4. feb. 2011 10:19 - Sist endret 7. mars 2018 13:18